Καλωσήρθατε

 Το DAPHNE Πρόγραμμα GEAR against IPV
Το Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Δύο Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» (GEAR against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence) συνιστά μια συντονισμένη δράση πρωτογενούς πρόληψης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) μέσω παρεμβάσεων σε σχολικό πλαίσιο που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κατάλληλα καταρτισμένους/-ες εκπαιδευτικούς.  
Στόχος του προγράμματος GEAR against IPV είναι η προώθηση της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από την ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών ως προς:
α) τα χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων 
β) την επίδραση που ασκούν στις σχέσεις τους οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και οι κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων,
γ) τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η άνιση κατανομή ισχύος ανάμεσα στα δύο φύλα με την εμφάνιση ψυχολογικής, σωματικής ή και σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών/κοριτσιών και
δ) τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν οι έφηβοι/-ες στην αποτροπή της εμφάνισης όλων των μορφών έμφυλης βίας.
Το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο μιας τέτοιας προσπάθειας, όπου κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων. Ωστόσο το πρόβλημα της ΒΕΣ και ο τρόπος με τον οποίο οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα συμβάλουν στην εμφάνιση του φαινομένου αυτού εντάσσονται σπάνια –ή τουλάχιστον μη συστηματικά- στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα GEAR against IPV αποτελεί μια πρόταση συστηματικής παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο, όπου κορίτσια και αγόρια καλούνται, μέσα από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, να διερευνήσουν αλλά και να αναθεωρήσουν –εφόσον χρειάζεται- τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και να προσεγγίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.

Oι Κύριες Δράσεις του Προγράμματος GEAR against IPV
 1. Για την επίτευξη των στόχων του, το Πρόγραμμα GEAR against IPV δημιούργησε ένα πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Τεύχος ΙΙ) και την υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης μαθητών/-τριών (Τεύχη ΙΙΙ και ΙV), με τρόπο που να αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία Εθνικών Εκδόσεων για χρήση σε διαφορετικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Προγράμματος:
  • δημιουργήθηκε και αξιολογήθηκε η Πρότυπη Έκδοση GEAR against IPV, την οποία αποτελούν τέσσερα τεύχη (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά) καθώς και
  • 4 Εθνικές Εκδόσεις GEAR against IPV (Αυστριακή, Γερμανική, Ελληνική και Κροατική), οι οποίες προέκυψαν μετά από μετάφραση, συμπλήρωση και πολιτισμική προσαρμογή των τεσσάρων τευχών της Πρότυπης Έκδοσης GEAR against IPV
 2. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε το παρακάτω ενημερωτικό υλικό:
  • ένα ενημερωτικό φυλλάδιο (4 φυλλάδια για χρήση στις 4 χώρες και ένα στα Αγγλικά)
  • 6 σελιδοδείκτες με τηλεφωνικές γραμμές SOS για το μαθητικό πληθυσμό των 4 χωρών και έναν στα Αγγλικά
 3. Υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αυστρία, την Γερμανία και την Ελλάδα, στόχος των οποίων ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας αλλά και η παροχή τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σχετικών με τη μεθοδολογία εφαρμογής του προγράμματος GEAR against IPV σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν Προγράμματα GEAR against IPV με μαθητές/-τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα μέσα από τη διεξαγωγή βιωματικών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε θέματα στερεοτύπων φύλων και πρόληψης της βίας στις ερωτικές σχέσεις των εφήβων.
(Το εκπαιδευτικό υλικό GEAR against IPV, όπως και όλα τα προϊόντα του προγράμματος είναι διαθέσιμα εδώ)
 
Το πρόγραμμα DAPHNE III με τίτλο "Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων" [Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence (GEAR against IPV) - JLS/2008/DAP3/AG/1258] ήταν διάρκειας 2 ετών (Δεκέμβριος 2009 - Δεκέμβριος 2011) και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από τους συμμετέχοντες φορείς. Συντονιστικός φορέας του προγράμματος ήταν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ελλάδα) ενώ, ως εταίροι-φορείς, συμμετείχαν:
Υπεύθυνη για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος ήταν η Carol Hagemann-White, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Osnabrück, διακεκριμένη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα με τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα φύλου και ισότητας αλλά και στην βία κατά των γυναικών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
Τηλ.: 210 9225491
Ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.gear-ipv.eu