Παραδοτέα του Προγράμματος


Το Εκπαιδευτικό Υλικό GEAR against IPV


Οι Εθνικές Εκδόσεις GEAR against IPV  

Η Πρότυπη Έκδοση του Υλικού GEAR against IPV (στα Αγγλικά) 
 • Booklet I: The Master GEAR against IPV Package & How to Develop your own National Package
 • Booklet II: Guidelines for Conducting a GEAR against IPV Teachers' Training Seminar
 • Booklet III: Teacher's Manual
 • Booklet IV: Students' Activities Book

Προσκλήσεις Χρησιμοποίησης και Προσαρμογής του Εκπαιδευτικού Υλικού
GEAR against IPV 
 • Πρόσκληση Χρησιμοποίησης της Ελληνικής Έκδοσης του Εκπαιδευτικού Υλικού GEAR against IPV
 • Πρόσκληση Χρησιμοποίησης και Προσαρμογής της Πρότυπης Έκδοσης του Υλικού GEAR against IPV 
 • Πρόσκληση Χρησιμοποίησης της Αυστριακής Έκδοσης του Υλικού GEAR against IPV 
 • Πρόσκληση Χρησιμοποίησης της Κροατικής Έκδοσης του Υλικού GEAR against IPV 

Σελιδοδείκτες για Μαθητές/-τριες

Υλικά Διάδοσης του Προγράμματος

 1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο
 2. Λογότυπο του Προγράμματος
 3. Εξώφυλλο Φακέλων
 4. Πρότυπο Επιστολών
 5. Πρότυπο Παρουσιάσεων (Power Point)
Εκθέσεις Πεπραγμένων 
 1. Literature Review Report (.pdf)
 2. Evaluation of the "GEAR against IPV" Master Package by Experts and Evaluation of the "face validity" of the Teacher's Manual & Students' Activities Book: A Consolidated Report (.pdf)